IMAG0515

Støren Sportsklubb

Trenergruppen i Støren Sportsklubbs fotballgruppe ønsket et foredrag om lagbygging. Foredraget fikk navnet “Støren Sportsklubb mot røkla”  fordi fokuset til trenergruppen dreier seg mer om å danne et solid og attraktivt tilbud for bygdas ungdom enn rene idrettsprestasjoner. Slik er Støren Sportsklubb som organisasjon i konkurranse om ungdommens interesse og fritid med andre idrettslag og fritidsaktiviteter.  Foredraget ble derfor dreid mot det å bygge felleskap og tilhørighet hos alle klubbens medlemmer, både utøvere og trenere. Her har Tiger Tales mange og gode erfaringer både fra idrettsarenaen og jagerflygermiljøet.

For å få et håndterlig grep rundt dette med lagbygging kan det være nyttig å kunne litt om hvordan mennesker fungerer sammen i grupper. Derfor var en del av foredraget dedikert til grunnleggende gruppeutviklingsteori, og hvordan slike prosesser mellom mennesker utspiller seg i virkeligheten.

IMAG0519

Gruppearbeid

Det ble også gjennomført et par seanser med gruppearbeid underveis, der foredragsdeltakerne satt sammen og reflekterte om dette med lagbygging og gruppeutvikling opp mot sin egen situasjon i Støren Sportsklubb. Dette ble også fokus mot slutten av foredraget, da Tiger Tales’ erfaringer og kunnskap om gruppeutviking og lagbygging ble forsøkt satt direkte opp mot muligheter og utfordringer for klubben. I sin konkurranse med andre aktiviteter og interesser hos ungdom er det svært viktig at klubben drives profesjonelt av motiverte og samkjørte ledere. Deres oppgave blir sammen å løfte sportsklubbens stilling i samfunnet frem som den aktiviteten hele Støren samles rundt i sommerhalvåret. I tillegg må klubbens målgruppe, bygdas ungdom engasjeres på sine egne vilkår og arenaer. Klarer man det vil medlemmene strømme til klubben, og med det vil også de sportslige resultatene komme.

 

Som referanse kan leder for Støren Sportsklubbs fotballgruppe Freddy Olsson kontaktes.

Tlf: 915 65 958

email: frulle19@hotmail.com