default22

Lagbygging/Gruppeutvikling

Grunnlaget for enhver suksess ligger som regel i et lags eller i en gruppes sammensetning mer enn i enkeltindividers ferdigheter eller egenskaper. Hovedgrunnen til at det er slik er at det på en konkurrents side som regel vil være individer som har tilsvarende gode kvaliteter. Kunsten er å sette sine ressurser sammen i en så hensiktsmessig sammensetning som mulig for å få en så effektiv virksomhet som mulig.

Som jagerflyger er man alltid en del av en formasjon på alt fra 2 til 8 fly, som i tur ofte skal jobbe sammen med andre formasjoner. Slike stridspakker kan til slutt bestå av 50 – 80 fly. Lederen for disse formasjonene får ansvaret for å løse et oppdrag, og bærer tittelen “Mission Commander”. TigerTales’ foredragsholder har hatt denne tittelen siden 2005, og har ledet stridspakker i alle store NATO-øvelser som blant annet Tiger Meet, NATO air meet, FWIT, Nordic Air meet, Cold Response, Battle Griffin og Red Flag. I tillegg til øvelser har foredragsholder også ledet slike operasjoner i skarpe krigsoperasjoner.

Norske jagerflygere har en helt unik måte å tenke lagbygging og samarbeid på som vil bryte overraskende med de flestes oppfatning av militær struktur og sedvane. I tillegg har karrieren som toppidrettsutøver gitt påfyll med andre måter å bygge lag på ,der prestasjonsmål og resultater er svært dominerende faktorer.